FANDOM


May 1, 1963
19630501
May 2, 1963
19630502
May 3, 1963
19630503
May 4, 1963
19630504
May 5, 1963
19630505
May 6, 1963 (Charlie Brown's baseball hero is first mentioned; he would be named as Joe Shlabotnik on August 18, 1963)
19630506
May 7, 1963
19630507
May 8, 1963
19630508
May 9, 1963
19630509
May 10, 1963
19630510
May 11, 1963
19630511
May 12, 1963
19630512
May 13, 1963
19630513
May 14, 1963
19630514
May 15, 1963
19630515
May 16, 1963
19630516
May 17, 1963 (This strip is adapted in A Charlie Brown Christmas)
19630517
May 18, 1963
19630518
May 19, 1963
19630519
May 20, 1963
19630520
May 21, 1963
19630521
May 22, 1963
19630522
May 23, 1963
19630523
May 24, 1963
19630524
May 25, 1963
19630525
May 26, 1963
19630526
May 27, 1963
19630527
May 28, 1963
19630528
May 29, 1963
19630529
May 30, 1963
19630530
May 31, 1963
19630531
← April 1963 June 1963 →